Spustit radio JZ | Spustit radio Dobrá Zpráva | - poslouchejte ZDARMA přímo ve Vašem počítači
MP3 ZDARMA - ZLATÁ STRÁNKA
KVÍZ #1  |  KVÍZ #2  |  KVÍZ #4  |  KVÍZ #5
KVÍZ ČESKÁ MLÁDEŽ  |  KVÍZ SLOVENSKÁ MLÁDEŽ
BIBLICKÝ KVÍZ PRO NÁROČNÉ
DĚTSKÁ SOUTĚŽ O CD ZDARMA
Pošlete odkaz na tuto stránku svému příteli >>
 

kliknutím zvětšíte fotografii
ÚVODOBJEDNÁVKOVÝ KATALOGKONCERTYVIDEORÁDIOTV JZHLASUJ A STAHUJZLATÁ STRÁNKATEXTY + AKORDYKONTAKT

VYHLEDÁVÁNÍ PÍSNÍ:
Vyhledávání:
název písničky
AMEN, AMEN PRAVÍM VÁM + akordy *
ANDĚLÉ + akordy *
AŤ JE OSLAVENO JEHO JMÉNO JEŽÍŠ + akordy *
AŤ JSI STARÝ NEBO MLADÝ + akordy *
AŽ SE Z OKNA PODÍVÁŠ + akordy *
z CD NA VÁNOCE DĚTEM
BERÁNEK Z GOLGOTY + akordy *
BERÁNKOVA KREV + akordy *
BLÍZKO JSI, TO CÍTÍM + akordy *
z CD CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2
BUDEM OSLAVOVAŤ TVOJE MENO + akordy
BUDEM TĚ CHVÁLIT A BUDEM TĚ VZÝVAT + akordy *
BUDEM TĚ UCTÍVAT + akordy *
BUDEŠ-LI PÍT Z VODY MÉ + akordy *
BUDU OSLAVOVAT, BUDU OSLAVOVAT TVOJE JMÉNO + akordy *
z CD CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2
BUDU TĚ CHVÁLIT + akordy *
BUDU TĚ, PANE, OSLAVOVAT + akordy *
BŮH JE DOBRÝ + akordy *
BŮH NÁŠ, BŮH VELKÉ LÁSKY + akordy *
CHCEM POČUŤ TVOJ HLAS + akordy *
z CD OTČE MŮJ
CHCEŠ PŘIJMOUT SPASENÍ? ( Nové písně 2 ) + akordy *
CHCI DOBROŘEČIT V KAŽDÝ ČAS + akordy *
CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ + akordy *
CHVÁLA KRISTU + akordy *
CHVÁLA TOBĚ, PANE + akordy *
CHVÁLÍM JMÉNO TVÉ + akordy *
CHVALME HOSPODINA + akordy *
CHVÁLU VZDÁVÁM TOBĚ JEŽÍŠI + akordy *
CHVÁĽME HOSPODINA + akordy *
z CD OTČE MŮJ
CO UDĚLÁM SE SVÝMI HŘÍCHY + akordy *
DÍKY TOBĚ VZDÁVÁM + akordy *
DÍKY ZA TVÉ POŽEHNÁNÍ + akordy *
DÍKY, JEŽÍŠI + akordy *
DÍKY, OTČE + akordy *
DÍKY, PANE MŮJ, ŽE MOHU NOVOU CESTOU JÍT + akordy *
DNES ODEVZDEJ PÁNU ŽIVOT SVŮJ + akordy *
DNESKA JE MI DO ZPĚVU + akordy *
DNESKA SI ZAZPÍVÁM + akordy *
z CD NA VÁNOCE DĚTEM
DO PROUDU ŘEKY TVÉ + akordy *
DOBROU ZPRÁVU PŘINÁŠÍME VÁM + akordy *
z CD Láska se narodila o Vánocích
DOBROŘEČ MÁ DUŠE HOSPODINU + akordy *
DOSVĚDČUJTE SVATOST PÁNA ZÁSTUPŮ + akordy *
DUCH PÁNŮV JE NADE MNOU + akordy *
HALELUJA ! + akordy *
z CD NA VÁNOCE DĚTEM
HLADOVÍM PO TOBĚ, BOŽE + akordy *
HNED RÁNO + akordy *
HNED ZRÁNA + akordy *
HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ - Žalmy *
I KDYBY FÍKOVNÍK NEVYPUČEL + akordy *
I KDYŽ JSEM JEŠTĚ MALÝ+ akordy *
JÁ CHCI S TEBOU BÝT + akordy *
z CD Láska se narodila o Vánocích
JÁ KDYŽ SE BUDÍM RÁNO + akordy *
JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM + akordy *
z CD NA VÁNOCE DĚTEM
JÁ PŘED TEBOU STOJÍM + akordy *
JÁ PŘESTOUPENÍ SVÉHO BÍDU ZNÁM + akordy *
JÁ TEĎ UŽ JISTĚ VÍM + akordy *
JÁ TĚ CHVÁLÍM A VZÝVÁM JMÉNO TVÉ + akordy *
JÁ TI DÁVÁM LÁSKU, JEŽÍŠI + akordy *
JÁ TĚ DNES VYZNÁVÁM JAKO PÁNA SVÉHO ŽIVOTA
CD CESTA KE ŠTĚSTÍ
- zpívají Jiří a Marcela Zmožkovi + akordy*
JÁ TO NEVÍM, JAK PŘIJMOUT JEŽÍŠE + akordy *
JÁ UŽ NECHCI VÍC, NEŽ CHVÁLIT JMÉNO TVÉ + akordy *
JÁ V SRDCI LÁSKU VELIKOU MÁM + akordy *
JÁ VYVYŠUJI LÁSKU TVOU + akordy *
JÁ VŠUDE CHODÍM S TEBOU + akordy *
JÁ ZNÁM SVÉHO PÁNA + akordy *
JÁ ZNÁM TU CENU KRVE TVÉ + akordy *
JA ŤA CHCEM CHVÁLIŤ + akordy *
z CD OTČE MŮJ
JAK DOBRÉ SLAVIT PÁNA + akordy *
JAK SE TO MŮŽE STÁT + akordy *
JAK VŮBEC MŮŽEŠ ŘÍKAT, ŽE VĚŘÍŠ + akordy *
JE TO JEN PRO TVOU MILOST + akordy *
JE ZA TO ZAPLACENO - z CD CESTA KE ŠTĚSTÍ
zpívají Jiří a Marcela Zmožkovi + akordy*
JENOM PODÍVEJ SE NA GOLGOTSKÝ KŘÍŽ + akordy *
JENOM TAM, KDE JSI TY + akordy *
z CD Láska se narodila o Vánocích
JENOM VE TVÝCH RANÁCH + akordy *
JENOM ŽEHNEJ + akordy *
JERUZALÉM + akordy *
JERUZALÉME, TY DÍK SVŮJ PĚJ + akordy *
JESTLI TAM TAKY BUDU + akordy *
JESTLI ZNÁŠ NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ + akordy *
JEŠTĚ JE ČAS + akordy *
JEŽÍŠ JE VZKŘÍŠENÝ MŮJ PÁN + akordy *
JEŽÍŠ ŘEKL: ODPOUŠTĚJ + akordy
JEŽIŠ, JEŽIŠ, JEŽIŠ + akordy *
z CD OTČE MŮJ
JEŽÍŠ, JEŽÍŠ, SPASITEL, PÁN + akordy *
z CD NA VÁNOCE DĚTEM
JEŽÍŠ, TO JMÉNO TAK RÁD CHVÁLÍM + akordy *
JEŽÍŠI, MŮJ PANE + akordy *
JEŽÍŠI, TY JSI MŮJ PÁN + akordy *
JMÉNO JEŽÍŠ UCTÍVÁM + akordy *
JSEM UZDRAVENÝ V JEŽÍŠOVÝCH RANÁCH + akordy *
KAŽDÝ, KDO BY VZÝVAL JMÉNO JEŽÍŠ + akordy *
KDE JE VLASTNĚ BŮH? + akordy *
KDO TO KDY VIDĚL + akordy *
z CD NA VÁNOCE DĚTEM
KDO VĚŘÍ V SYNA, MÁ ŽIVOT + akordy *
KDYŽ NEODPUSTÍŠ + akordy *
KDYŽ SE RÁNO PROBOUZÍM + akordy *
KREV VÍTĚZNÁ + akordy *
KRISTUS Z MRTVÝCH VSTAL + akordy *
LÁSKA SE NARODILA O VÁNOCÍCH + akordy *
z CD Láska se narodila o Vánocích
LÁSKO, VOLÁM, LÁSKO - z CD CESTA KE ŠTĚSTÍ + akordy
zpívají Jiří a Marcela Zmožkovi*
LÁSKU BOŽÍ + akordy *
z CD Láska se narodila o Vánocích
LÁSKU BOŽÍ MÁM + akordy *
LÁSKU VELIKOU MÁM + akordy *
LÁSKU, RADOST A POKOJ + akordy *
LEN PRE TEBA + akordy *
z CD OTČE MŮJ
LEN TAM, KDE KRAĽUJEŠ TY + akordy
LÍBEZNÁ PÁNĚ DOBROTA + akordy *
MALIČKÝ ( Písničky a zpívánky ) + akordy *
MALIČKÝ ( zpívané slovensky ) + akordy *
MILOSŤ PÁNOVA + akordy *
z CD OTČE MŮJ
MILOVAT VÍC + akordy *
MILUJI TĚ, OTČE + akordy *
z CD CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2
MOŽNÁ HLEDÁŠ LÁSKU + akordy *
MOŽNÁ, ŽE JSEM JEŠTĚ MALÝ + akordy *
z CD NA VÁNOCE DĚTEM
MOŽNO, ŽE SOM EŠTE MALÝ + akordy *
MŮJ BŮH UZDRAVUJE + akordy *
MŮJ JEDINÝ PÁN A JEDINÝ BŮH + akordy *
MUSÍŠ ZNOVU NARODIT + akordy *
MY JSME ZVÍTĚZILI PRO KREV BERÁNKA + akordy *
MY MÁME VÍTĚZSTVÍ – JÁ RADOST V SRDCI MÁM + akordy *
MY NESEM KRISTOVU ZÁŘI + akordy *
z CD CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2
MY TAK MILUJEME JMÉNO TVÉ + akordy *
NA GOLGOTE + akordy *
NA GOLGOTĚ - Písničky a zpívánky + akordy
NA VÁNOCE DĚTEM + akordy *
z CD NA VÁNOCE DĚTEM
NAVEKY ZVÍŤAZIL BARÁNOK + akordy
NÁŠ BŮH JE LÁSKA + akordy*
NECHTE MALIČKÝCH + akordy *
NESEM VÁM POŽEHNÁNÍ + akordy *
NEŽ SKONČÍ VEČER PLNÝ DÁREČKŮ + akordy *
z CD NA VÁNOCE DĚTEM
NĚCO TI V ŽIVOTĚ SCHÁZÍ + akordy *
NOVOU PÍSNIČKU + akordy *
NOVÚ PIESEŇ + akordy *
Ó, BERÁNKU+ akordy *
Ó, JÁ MU CHCI ZPÍVAT + akordy *
ON JE MŮJ PŘÍTEL + akordy *
OPRAVDU + akordy *
OSLAVUJTE HOSPODINA (ktorí slúžíte) + akordy *
z CD OTČE MŮJ
OTČE MŮJ + akordy *
z CD OTČE MŮJ
PÁN DÁ MI VÍC + akordy *
PÁN JE KRÁL VĚČNOSTI + akordy *
PÍSEŇ VDĚČNOSTI + akordy *
PÍSNIČKY A ZPÍVÁNKY PRO NEJMENŠÍ KŘESŤÁNKY + akordy *
POŽEHNANÝ BŮH JSI TY + akordy *
z CD CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2
POŽEHNEJ, PANE MŮJ + akordy *
PRÁVE TERAZ JE ČAS + akordy *
z CD OTČE MŮJ
PRÁVĚ TEĎ - z CD CESTA KE ŠTĚSTÍ
zpívají Jiří a Marcela Zmožkovi + akordy*
PROČ CHLUBÍŠ SE SVOU NEPRAVOSTÍ + akordy *
PROTOŽE JSI SE MNOU, PANE + akordy *
RADUJ, RADUJ, RADUJ SA + akordy *
RADUJ, RADUJ, RADUJ SE + akordy *
RADUJI SE V PÁNU SVÉM + akordy *
RADUJME SE, KDYŽ TRPÍME PRO TO JMÉNO + akordy *
RUCE SVÉ POZVEDÁM K TOBĚ VZHŮRU + akordy *
z CD CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2
SKRZE JEŽÍŠE PŘINÁŠÍME BOHU OBĚŤ CHVÁLY + akordy *
SPIEVAJ, SPIEVAJ, SPIEVAJ + akordy *
SPOLU AŤ NÁM ZŮSTÁVÁ LÁSKA + akordy *
z CD Láska se narodila o Vánocích
STALO SE TO + akordy *
z CD Láska se narodila o Vánocích
STOJÍŠ U DVEŘÍ A TLUČEŠ + akordy *
SVATÁ KREV + akordy *
SVATBA BERÁNKOVA (POJĎME SE PŘIPRAVOVAT) + akordy
SVATÉ JMÉNO IMMANUEL + akordy *
SVÝM CELÝM SRDCEM + akordy *
TAK BŮH MILOVAL SVĚT + akordy *
TAK TEĎ UŽ VÍŠ + akordy *
TAM PRÁVĚ KDE JE BEZNADĚJ - z CD CESTA KE ŠTĚSTÍ + akordy
zpívají Jiří a Marcela Zmožkovi*
TEBE CHVÁLÍM, JEŽÍŠI, TVOJE JMÉNO VZÝVÁM + akordy *
TEBE, JEŽÍŠI, UCTÍVÁM + akordy *
TEBE, PANE MŮJ, CHVÁLÍM A UCTÍVÁM+ akordy *
TEĎ PŘEDSTOUPÍM PŘED TVŮJ TRŮN + akordy *
z CD CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2
TEĎ PŘICHÁZÍ TVOJE SLÁVA + akordy *
TERAZ UŽ ISTE VIEM + akordy *
TO KVŮLI TOBĚ, LÁSKO + akordy *
z CD NA VÁNOCE DĚTEM
TO SLOVO JE BLÍZKO + akordy *
TO TY JSI, PANE, ZA MĚ VYLIL SVOU KREV + akordy *
TO ŘEKL JAN, KTERÝ KŘTIL + akordy *
TOBĚ PATŘÍ NAŠE CHVÁLA + akordy *
TOBĚ PATŘÍ VŠECHNA CHVÁLA + akordy *
TVÁ KREV MĚ SPASILA + akordy *
TVÉ JMÉNO VYVYŠOVAT + akordy *
z CD CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2
TVÉ RUCE + akordy *
TY JSI MÁ ZÁCHRANA + akordy *
TY JSI MESIÁŠ + akordy *
TY JSI NÁS POVOLAL KE CHVÁLE + akordy *
z CD CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2
TY JSI POSLAL, OTČE, SYNA + akordy *
z CD Láska se narodila o Vánocích
TY JSI SPASITEL MŮJ A LÉKAŘ + akordy *
TY JSI VZKŘÍŠENÝ MŮJ PÁN + akordy *
TY MĚ CHRÁNÍŠ, PANE MŮJ + akordy *
TY SI DOBRÝ PÁN (keby sa hory rútili) + akordy *
z CD MATKA MÁRIA
UCTÍVÁM, BOŽE MŮJ, TVOJE JMÉNO + akordy *
z CD CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2
UŽ JAKO MALIČKÝ JSEM ZPÍVAL KOLEDY + akordy *
V JEHO JMÉNU /TEBE UCTÍVÁM, DUCHU SVATÝ/ + akordy *
z CD CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2
V MÝCH ÚSTECH JE JEN CHVÁLA TVÉMU JMÉNU + akordy *
z CD CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ 2
VÁNOČNÍ ČAS + akordy *
z CD Láska se narodila o Vánocích
VESELTE SE NÁRODOVÉ + akordy *
z CD Láska se narodila o Vánocích
VÍC TĚ ZNÁT + akordy *
VÍM, KDO MĚ MÁ RÁD + akordy *
VÍM, ŽE TY JSI DOBRÝ BŮH + akordy *
VÍRA S LÁSKOU + akordy *
VÍRA V TO JMÉNO + akordy *
VĚZTE, HOSPODIN PRO SVÉHO VĚRNÉHO KONÁ DIVY + akordy *
VOLÁ JEŽÍŠ OVCE ZTRACENÉ ( Nové písně 1 ) + akordy *
VŽDYŤ TY JEDINÝ JSI SVATÝ - z CD CESTA KE ŠTĚSTÍ
zpívají Jiří a Marcela Zmožkovi + akordy*
Z CELÉHO SRDCE VOLÁM K TOBĚ VSTŘÍC + akordy *
ZA VŠECHNO DĚKUJTE + akordy *
ZBOŘ SVŮJ CHRÁM + akordy *
ZELENÝ STROMEK + akordy *
z CD Láska se narodila o Vánocích
ZPÍVEJ, ZPÍVEJ + akordy *
ŽÍT S LÁSKOU + akordy*
 Odkazy: PÍSNIČKOVÁ TELEVIZE JZ * NOVINKA JIŘÍHO ZMOŽKA NA CD * CESTA KE ŠTĚSTÍ - nové CD Jiřího a Marcely * PÍSEŇ VDĚČNOSTI * OTČE MŮJ * VIDEO * TEXTY PISNICEK + AKORDY *