Spustit radio JZ | Spustit radio Dobrá Zpráva | - poslouchejte ZDARMA přímo ve Vašem počítači
MP3 ZDARMA - ZLATÁ STRÁNKA
KVÍZ #1  |  KVÍZ #2  |  KVÍZ #4  |  KVÍZ #5
KVÍZ ČESKÁ MLÁDEŽ  |  KVÍZ SLOVENSKÁ MLÁDEŽ
BIBLICKÝ KVÍZ PRO NÁROČNÉ
DĚTSKÁ SOUTĚŽ O CD ZDARMA
Pošlete odkaz na tuto stránku svému příteli >>
 

kliknutím zvětšíte fotografii
ÚVODOBJEDNÁVKOVÝ KATALOGKONCERTYVIDEORÁDIOTV JZHLASUJ A STAHUJZLATÁ STRÁNKATEXTY + AKORDYKONTAKT

TEXTY PÍSNÍ: BERÁNKOVA KREV + akordy *


BERÁNKOVA KREV + akordy *


< ZPĚT NA SEZNAM PÍSNÍ

hudba: Jiří Zmožek

text: Jiří Zmožek

zpívá: zpívají Jiří a Marcela Zmožkovi

píseň z alba: 021 PÍSEŇ VDĚČNOSTI - NESEM VÁM POŽEHNÁNÍ

POŠTOVNÉ NEÚČTUJEME (CHCI OBJEDNAT >>)


TEXT TÉTO PÍSNĚ S AKORDY ZDE >>

text písně:
BERÁNKOVA KREV (slovo z Bible čte Jiří Zmožek) Beránkova krev, Beránkova krev Beránkova krev z Golgoty Beránkova krev, Beránkova krev Beránkova krev z Golgoty Beránkova krev, Beránkova krev Beránkova krev z Golgoty Beránkova krev, Beránkova krev Beránkova krev z Golgoty /:Beránkova krev nás vykoupila Beránkova krev nás očistila. Beránkova krev Beránkova krev z Golgoty:/ 2.Beránkova krev, Beránkova krev Beránkova krev z Golgoty Beránkova krev, Beránkova krev Beránkova krev z Golgoty /:Beránkova krev tě neodsoudí Beránkova krev tě nezatratí Beránkova krev, Beránkova krev Beránkova krev z Golgoty.:/ Recitativ: A hned za svítání, když se velekněží poradili se staršími a se zákoníky i s celou veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi. Pilát se ho zeptal: "Ty jsi ten židovský král?" Ale on mu odpověděl: "Ty to říkáš." Potom ho velekněží začali obviňovat z mnoha věcí, ale on nic neodpovídal. Pilát se ho tedy znovu zeptal: "Nic neodpovídáš? Pohleď, z kolika věcí tě obviňují." Ježíš ale stejně nic neodpověděl, takže se Pilát divil. Byl však zvyklý propouštět jim ve svátek jednoho vězně, za kterého prosili. Tehdy byl společně s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden jménem Barabáš. Zástup se tedy dal do křiku a začal prosit Piláta o to, co jim dělal vždycky. Pilát jim ale odpověděl: "Chcete, abych vám propustil židovského krále?" (Poznával totiž, že mu ho velekněží vydali ze závisti.) Velekněží však vyburcovali zástup, ať žádá, aby jim raději propustil Barabáše. Pilát jim tedy znovu odpověděl a řekl: "Co tedy chcete, abych udělal s tím, kterého nazýváte králem Židů?" A oni znovu zakřičeli: "Ukřižuj ho!" Pilát jim řekl: "A co udělal zlého?" Ale oni křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" A Pilát, který chtěl vyhovět davu, jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Tehdy ho vojáci odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Pretorium a svolali celou posádku. Oblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou z trní. Pak ho začali zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!" Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klaněli se mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli z něho ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho vyvedli, aby ho ukřižovali. A když přišla šestá hodina, nastala po celé zemi tma až do deváté hodiny. A o deváté hodině Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi, lama sabachtani?" což v překladu znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" A když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Podívejte, volá Eliáše!" Jeden z nich tedy odběhl, naplnil houbu octem, dal ji na větev a dával mu napít se slovy: "Nechte ho; uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!" Ale Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. A chrámová opona se roztrhla na dva kusy odshora až dolů. A když setník, který stál naproti němu, uviděl, jak vykřikl a naposled vydechl, řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!"
píseň z titulu

021 PÍSEŇ VDĚČNOSTI - NESEM VÁM POŽEHNÁNÍ

POŠTOVNÉ NEÚČTUJEME
OBJEDNAT TITUL

 Odkazy: PÍSNIČKOVÁ TELEVIZE JZ * NOVINKA JIŘÍHO ZMOŽKA NA CD * CESTA KE ŠTĚSTÍ - nové CD Jiřího a Marcely * PÍSEŇ VDĚČNOSTI * OTČE MŮJ * VIDEO * TEXTY PISNICEK + AKORDY *