Spustit radio JZ | Spustit radio Dobrá Zpráva | - poslouchejte ZDARMA přímo ve Vašem počítači
MP3 ZDARMA - ZLATÁ STRÁNKA
KVÍZ #1  |  KVÍZ #2  |  KVÍZ #4  |  KVÍZ #5
KVÍZ ČESKÁ MLÁDEŽ  |  KVÍZ SLOVENSKÁ MLÁDEŽ
BIBLICKÝ KVÍZ PRO NÁROČNÉ
DĚTSKÁ SOUTĚŽ O CD ZDARMA
ÚVODOBJEDNÁVKOVÝ KATALOGKONCERTYVIDEORÁDIOTV JZHLASUJ A STAHUJZLATÁ STRÁNKATEXTY + AKORDYKONTAKT

KVÍZ #1 - Skutky apoštolů:

 • Každý den bude jedna kvízová otázka.
 • Soutěžící získává za každou zodpovězenou otázku 10 bodů
 • Za každých získaných 500 bodů si vyberete CD z nabídky vydavatelství Emauzy
 • Zašleme Vám pak ZDARMA CD Jiřího Zmožka pouze za režijní náklady + poštovné a balné v celkové ceně 60,- Kč/SK 2,- € ZA KAŽDÉ VYHRANÉ CD
CD, které chcete obdržet jako získanou cenu, si sami vyberete z této nabídky :
 • CD 7004 Jeruzalém
 • CD 7017 PÍSNIČKY A ZPÍVÁNKY S POPULÁRNÍ UKAZOVAČKOU MALIČKÝ - česky
 • CD 7024 Na vánoce dětem
 • CD 7041 BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA díl 1.
 • CD 7043 BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA díl 3.
 • CD 7045 BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA díl 5.
 • CD 7051 PÍSNĚ LÁSKY beze slov
 • CD 7088 Maličký - slovensky
 • CD 7089 Galilejskí rybári
 • CD 7090 Matka Mária
 • CD 7100 Už mi, lásko, není 20 let
 • CD 7102 Zvonky štěstí
 • CD 7103 Morava krásná zem
 • CD 7105 Cesta ke štěstí
 • CD 7311 Šel jsem světem
 • CD 7401 Velký příběh 1
 • CD 7402 Velký příběh 2
Přihlašuji se tímto do Vaší kvízové soutěže. Budu vždy označovat svoje odpovědi svým e-mailem, který je současně mým soutěžním kódem. Nebudu se účastnit soutěže s jiným soutěžním kódem, než zde uvádím:

Současně souhlasím, aby na mou e-mailovou adresu byly zasílány občasné informace.--- U všech výher je vždy třeba počítat s tím, že za každé vyhrané CD uhradí výherce 60,-Kč/Sk 2,- € (nejnutnější režie + poštovné a balné) tak jak to bylo uvedeno už v základním hracím plánu na hlavní straně.
--- Pouze děti a mládež v kvízech 3, 6 a 7 mají každé vyhrané CD ZCELA ZDARMA ( jde o dárek vydavatelství Emauzy, které za ně hradí veškeré náklady).
--- Znovu upozorňujeme, že v dětských kvízech nesmí soutěžit dospělí. Pokud takového soutěžícího zjistíme, zveřejníme jeho jméno na našich stránkách.
Na této stránce soutěžíte v kvízu
SKUTKY APOŠTOLŮ

Dnešní kvízová otázka:

b>Použitý biblický text je z Českého ekumenického překladu (CEP)

Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí,
ale on se o jejich úkladech dověděl. Protože ve dne v noci hlídali i brány, aby ho mohli zahubit,
spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech.
Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům; ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k nim patří.
Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl Pána, uslyšel jeho hlas, a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu.
Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně.
Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít.
Když se to bratří dověděli, doprovodili ho do Cesareje a poslali do Tarsu.
A tak církev v celém ??????? měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.
 
 
 


Otázka #1:


Kde měla církev klid?Možné odpovědi:

Damašku, Galileji a Samaří
Judsku, Galileji a Samaří
Jeruzalémě, Galileji a Samaří


Otázka #2:Přečti si text, najdi slovo, které v něm chybí a zapiš jej do odpovědi 2:

Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí,
ale on se o jejich úkladech dověděl. Protože ve dne v noci hlídali i brány, aby ho mohli zahubit,
spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech.
Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům; ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k nim patří.
Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl Pána, uslyšel hlas, a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu.
Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně.
Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít.
Když se to bratří dověděli, doprovodili ho do Cesareje a poslali do Tarsu.


Odpověd:


PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY
emailbodů
@0
 Odkazy: PÍSNIČKOVÁ TELEVIZE JZ * NOVINKA JIŘÍHO ZMOŽKA NA CD * CESTA KE ŠTĚSTÍ - nové CD Jiřího a Marcely * PÍSEŇ VDĚČNOSTI * OTČE MŮJ * VIDEO * TEXTY PISNICEK + AKORDY *