Spustit radio JZ | Spustit radio Dobrá Zpráva | - poslouchejte ZDARMA přímo ve Vašem počítači
MP3 ZDARMA - ZLATÁ STRÁNKA
KVÍZ #1  |  KVÍZ #2  |  KVÍZ #4  |  KVÍZ #5
KVÍZ ČESKÁ MLÁDEŽ  |  KVÍZ SLOVENSKÁ MLÁDEŽ
BIBLICKÝ KVÍZ PRO NÁROČNÉ
DĚTSKÁ SOUTĚŽ O CD ZDARMA
ÚVODOBJEDNÁVKOVÝ KATALOGKONCERTYVIDEORÁDIOTV JZHLASUJ A STAHUJZLATÁ STRÁNKATEXTY + AKORDYKONTAKT

KVÍZ #1 - Skutky apoštolů:

 • Každý den bude jedna kvízová otázka.
 • Soutěžící získává za každou zodpovězenou otázku 10 bodů
 • Za každých získaných 500 bodů si vyberete CD z nabídky vydavatelství Emauzy
 • Zašleme Vám pak ZDARMA CD Jiřího Zmožka pouze za režijní náklady + poštovné a balné v celkové ceně 60,- Kč/SK 2,- € ZA KAŽDÉ VYHRANÉ CD
CD, které chcete obdržet jako získanou cenu, si sami vyberete z této nabídky :
 • CD 7004 Jeruzalém
 • CD 7017 PÍSNIČKY A ZPÍVÁNKY S POPULÁRNÍ UKAZOVAČKOU MALIČKÝ - česky
 • CD 7024 Na vánoce dětem
 • CD 7041 BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA díl 1.
 • CD 7043 BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA díl 3.
 • CD 7045 BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA díl 5.
 • CD 7051 PÍSNĚ LÁSKY beze slov
 • CD 7088 Maličký - slovensky
 • CD 7089 Galilejskí rybári
 • CD 7090 Matka Mária
 • CD 7100 Už mi, lásko, není 20 let
 • CD 7102 Zvonky štěstí
 • CD 7103 Morava krásná zem
 • CD 7105 Cesta ke štěstí
 • CD 7311 Šel jsem světem
 • CD 7401 Velký příběh 1
 • CD 7402 Velký příběh 2
Přihlašuji se tímto do Vaší kvízové soutěže. Budu vždy označovat svoje odpovědi svým e-mailem, který je současně mým soutěžním kódem. Nebudu se účastnit soutěže s jiným soutěžním kódem, než zde uvádím:

Současně souhlasím, aby na mou e-mailovou adresu byly zasílány občasné informace.--- U všech výher je vždy třeba počítat s tím, že za každé vyhrané CD uhradí výherce 60,-Kč/Sk 2,- € (nejnutnější režie + poštovné a balné) tak jak to bylo uvedeno už v základním hracím plánu na hlavní straně.
--- Pouze děti a mládež v kvízech 3, 6 a 7 mají každé vyhrané CD ZCELA ZDARMA ( jde o dárek vydavatelství Emauzy, které za ně hradí veškeré náklady).
--- Znovu upozorňujeme, že v dětských kvízech nesmí soutěžit dospělí. Pokud takového soutěžícího zjistíme, zveřejníme jeho jméno na našich stránkách.
Na této stránce soutěžíte v kvízu
SKUTKY APOŠTOLŮ

Dnešní kvízová otázka:


Použitý biblický text je z Českého ekumenického překladu (CEP)

Ačkoli na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti, vymohli si na Pilátovi, aby ho dal popravit.
Když udělali všechno přesně tak, jak to bylo o něm v Písmu napsáno, sňali jej z kříže a položili do hrobu.
Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých
a on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní jeho svědky před lidem.
My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotcům,
splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše; vždyť je o něm psáno v druhém Žalmu: `Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.´
To, že jej vzkřísí z mrtvých, takže se už nepromění v prach, slíbil těmito slovy: `Věrně vám splním zaslíbení, která jsem dal Davidovi.´
A pak na jiném místě říká: `Nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.´
David sloužil Bohu za svého života, potom podle jeho vůle zemřel, byl uložen k svým předkům a rozpadl se v prach.
Ten však, kterého Bůh vzkřísil, se neobrátil v prach.
Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon.
Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří.
Střezte se proto, aby vás nepostihlo, o čem se mluví v Prorocích:
`Vy, kteří mnou pohrdáte, otevřte oči, zděste se a dejte se na útěk, protože já učiním ve vašich dnech něco, čemu nikdy neuvěříte, když vám to bude někdo vypravovat.´"
Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagógy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem znovu promluvili příští sobotu.Otázka #1:


Urči, ve které kapitole Skutků apoštolských jsou nahoře uvedené verše.Možné odpovědi:

9. kapitola
11. kapitola
13. kapitola


Otázka #2:


Přečti si text, najdi slovo, které v něm chybí a zapiš jej do odpovědi 2:
David sloužil Bohu za svého života, potom podle jeho vůle zemřel, byl uložen k svým předkům a rozpadl se v prach.
Ten však, kterého Bůh vzkřísil, se neobrátil v prach.
Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon.
Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří.
Střezte se proto, aby vás nepostihlo, o čem se mluví v Prorocích:
`Vy, kteří mnou pohrdáte, otevřte oči, zděste se a dejte se na útěk, protože já učiním ve vašich dnech něco, čemu neuvěříte, když vám to bude někdo vypravovat.´"
Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagógy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem znovu promluvili příští sobotu.


Odpověd:


PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY
emailbodů
@0
 Odkazy: PÍSNIČKOVÁ TELEVIZE JZ * NOVINKA JIŘÍHO ZMOŽKA NA CD * CESTA KE ŠTĚSTÍ - nové CD Jiřího a Marcely * PÍSEŇ VDĚČNOSTI * OTČE MŮJ * VIDEO * TEXTY PISNICEK + AKORDY *