Spustit radio JZ | Spustit radio Dobrá Zpráva | - poslouchejte ZDARMA přímo ve Vašem počítači
MP3 ZDARMA - ZLATÁ STRÁNKA
KVÍZ #1  |  KVÍZ #2  |  KVÍZ #4  |  KVÍZ #5
KVÍZ ČESKÁ MLÁDEŽ  |  KVÍZ SLOVENSKÁ MLÁDEŽ
BIBLICKÝ KVÍZ PRO NÁROČNÉ
DĚTSKÁ SOUTĚŽ O CD ZDARMA
ÚVODOBJEDNÁVKOVÝ KATALOGKONCERTYVIDEORÁDIOTV JZHLASUJ A STAHUJZLATÁ STRÁNKATEXTY + AKORDYKONTAKT

KVÍZ #5:

 • Každý den bude jedna kvízová otázka.
 • Soutěžící získává za každou zodpovězenou otázku 10 bodů
 • Za každých získaných 500 bodů si vyberete CD z nabídky vydavatelství Emauzy
 • Zašleme Vám pak ZDARMA CD Jiřího Zmožka pouze za režijní náklady + poštovné a balné v celkové ceně 60,- Kč/SK 2,- € ZA KAŽDÉ VYHRANÉ CD
CD, které chcete obdržet jako získanou cenu, si sami vyberete z této nabídky :
 • CD 7004 Jeruzalém
 • CD 7017 PÍSNIČKY A ZPÍVÁNKY S POPULÁRNÍ UKAZOVAČKOU MALIČKÝ - česky
 • CD 7024 Na vánoce dětem
 • CD 7041 BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA díl 1.
 • CD 7043 BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA díl 3.
 • CD 7045 BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA díl 5.
 • CD 7051 PÍSNĚ LÁSKY beze slov
 • CD 7088 Maličký - slovensky
 • CD 7089 Galilejskí rybári
 • CD 7090 Matka Mária
 • CD 7100 Už mi, lásko, není 20 let
 • CD 7102 Zvonky štěstí
 • CD 7103 Morava krásná zem
 • CD 7105 Cesta ke štěstí
 • CD 7311 Šel jsem světem
 • CD 7401 Velký příběh 1
 • CD 7402 Velký příběh 2
Přihlašuji se tímto do Vaší kvízové soutěže. Budu vždy označovat svoje odpovědi svým e-mailem, který je současně mým soutěžním kódem. Nebudu se účastnit soutěže s jiným soutěžním kódem, než zde uvádím:

Současně souhlasím, aby na mou e-mailovou adresu byly zasílány občasné informace.--- U všech výher je vždy třeba počítat s tím, že za každé vyhrané CD uhradí výherce 60,-Kč/Sk 2,- € (nejnutnější režie + poštovné a balné) tak jak to bylo uvedeno už v základním hracím plánu na hlavní straně.
--- Pouze děti a mládež v kvízech 3, 6 a 7 mají každé vyhrané CD ZCELA ZDARMA ( jde o dárek vydavatelství Emauzy, které za ně hradí veškeré náklady).
--- Znovu upozorňujeme, že v dětských kvízech nesmí soutěžit dospělí. Pokud takového soutěžícího zjistíme, zveřejníme jeho jméno na našich stránkách.


Na této stránce soutěžíte v kvízu
ZJEVENÍ JANOVO.

Dnešní kvízová otázka:


Použitý biblický text je z Českého ekumenického překladu (CEP)

A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: "Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu."
Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha,
zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál.
Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele.
Tři brány byly na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ.
A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových.
Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby.
Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné.
Změřil i hradbu, a bylo to ??????? loket lidskou mírou, kterou použil anděl.
Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál.
Základy hradeb toho města jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd,
pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst.
A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu.
Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek.
To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.
Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu.
Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.
V něm se shromáždí sláva i čest národů.
A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.


Otázka:


Změřil i hradbu, a bylo to ??????? loket lidskou
mírou, kterou použil anděl.

Možné odpovědi:

sto dvacet čtyři
sto třicet čtyři
sto čtyřicet čtyři

Otázka #2:Přečti si text, najdi slovo, které v něm chybí a zapiš jej do odpovědi 2:
A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: "Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu."
Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha,
zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a průzračný křišťál.
Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele.
Tři brány byly na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ.
A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových.
Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby.
Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné.


Odpověd:


PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY
emailbodů
 Odkazy: PÍSNIČKOVÁ TELEVIZE JZ * NOVINKA JIŘÍHO ZMOŽKA NA CD * CESTA KE ŠTĚSTÍ - nové CD Jiřího a Marcely * PÍSEŇ VDĚČNOSTI * OTČE MŮJ * VIDEO * TEXTY PISNICEK + AKORDY *