Spustit radio JZ | Spustit radio Dobrá Zpráva | - poslouchejte ZDARMA přímo ve Vašem počítači
MP3 ZDARMA - ZLATÁ STRÁNKA
KVÍZ #1  |  KVÍZ #2  |  KVÍZ #4  |  KVÍZ #5
KVÍZ ČESKÁ MLÁDEŽ  |  KVÍZ SLOVENSKÁ MLÁDEŽ
BIBLICKÝ KVÍZ PRO NÁROČNÉ
DĚTSKÁ SOUTĚŽ O CD ZDARMA
ÚVODOBJEDNÁVKOVÝ KATALOGKONCERTYVIDEORÁDIOTV JZHLASUJ A STAHUJZLATÁ STRÁNKATEXTY + AKORDYKONTAKT

KVÍZ #4:

 • Každý den bude jedna kvízová otázka.
 • Soutěžící získává za každou zodpovězenou otázku 10 bodů
 • Za každých získaných 500 bodů si vyberete CD z nabídky vydavatelství Emauzy
 • Zašleme Vám pak ZDARMA CD Jiřího Zmožka pouze za režijní náklady + poštovné a balné v celkové ceně 60,- Kč/SK 2,- € ZA KAŽDÉ VYHRANÉ CD
CD, které chcete obdržet jako získanou cenu, si sami vyberete z této nabídky :
 • CD 7004 Jeruzalém
 • CD 7017 PÍSNIČKY A ZPÍVÁNKY S POPULÁRNÍ UKAZOVAČKOU MALIČKÝ - česky
 • CD 7024 Na vánoce dětem
 • CD 7041 BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA díl 1.
 • CD 7043 BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA díl 3.
 • CD 7045 BIBLE A PÍSNĚ JIŘÍHO ZMOŽKA díl 5.
 • CD 7051 PÍSNĚ LÁSKY beze slov
 • CD 7088 Maličký - slovensky
 • CD 7089 Galilejskí rybári
 • CD 7090 Matka Mária
 • CD 7100 Už mi, lásko, není 20 let
 • CD 7102 Zvonky štěstí
 • CD 7103 Morava krásná zem
 • CD 7105 Cesta ke štěstí
 • CD 7311 Šel jsem světem
 • CD 7401 Velký příběh 1
 • CD 7402 Velký příběh 2
Přihlašuji se tímto do Vaší kvízové soutěže. Budu vždy označovat svoje odpovědi svým e-mailem, který je současně mým soutěžním kódem. Nebudu se účastnit soutěže s jiným soutěžním kódem, než zde uvádím:

Současně souhlasím, aby na mou e-mailovou adresu byly zasílány občasné informace.--- U všech výher je vždy třeba počítat s tím, že za každé vyhrané CD uhradí výherce 60,-Kč/Sk 2,- € (nejnutnější režie + poštovné a balné) tak jak to bylo uvedeno už v základním hracím plánu na hlavní straně.
--- Pouze děti a mládež v kvízech 3, 6 a 7 mají každé vyhrané CD ZCELA ZDARMA ( jde o dárek vydavatelství Emauzy, které za ně hradí veškeré náklady).
--- Znovu upozorňujeme, že v dětských kvízech nesmí soutěžit dospělí. Pokud takového soutěžícího zjistíme, zveřejníme jeho jméno na našich stránkách.


Na této stránce soutěžíte v kvízu
LISTY APOŠTOLA PAVLA A DALŠÍCH APOŠTOLŮ.

Dnešní kvízová otázka:


Použitý biblický text je z Českého ekumenického překladu (CEP)

Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany.
Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám:
dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal.
Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství,
které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům:
že pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia.
Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí:
mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství
a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil:
Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost,
podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.
V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.
Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě.

Otázka:


Z kterého listu apoštola Pavla - nebo z kterého listu jiných apoštolů jsou tyto verše?Možné odpovědi:

Titovi
Efezským
1. Korintským


Otázka #2:


Přečti si text, najdi slovo, které v něm chybí a zapiš jej do odpovědi 2:
Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí:
mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství
a vynesl na světlo tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil:
Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost,
podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.
V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.
Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě.


Odpověd:


PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY
emailbodů
 Odkazy: PÍSNIČKOVÁ TELEVIZE JZ * NOVINKA JIŘÍHO ZMOŽKA NA CD * CESTA KE ŠTĚSTÍ - nové CD Jiřího a Marcely * PÍSEŇ VDĚČNOSTI * OTČE MŮJ * VIDEO * TEXTY PISNICEK + AKORDY *