Spustit radio JZ | Spustit radio Dobrá Zpráva | - poslouchejte ZDARMA přímo ve Vašem počítači
MP3 ZDARMA - ZLATÁ STRÁNKA
KVÍZ #1  |  KVÍZ #2  |  KVÍZ #4  |  KVÍZ #5
KVÍZ ČESKÁ MLÁDEŽ  |  KVÍZ SLOVENSKÁ MLÁDEŽ
BIBLICKÝ KVÍZ PRO NÁROČNÉ
DĚTSKÁ SOUTĚŽ O CD ZDARMA
Pošlete odkaz na tuto stránku svému příteli >>
 

kliknutím zvětšíte fotografii
ÚVODOBJEDNÁVKOVÝ KATALOGKONCERTYVIDEORÁDIOTV JZHLASUJ A STAHUJZLATÁ STRÁNKATEXTY + AKORDYKONTAKT

TEXTY PÍSNÍ: CHVÁLA TOBĚ, PANE + akordy *

CHVÁLA TOBĚ, PANE + akordy *

< ZPĚT NA SEZNAM PÍSNÍ

hudba: Jiří Zmožek

text: Jiří Zmožek

zpívá: Jiří Zmožek a sbor

píseň z alba: 009 NOVÉ PÍSNĚ 2 – SVATÁ KREV

POŠTOVNÉ NEÚČTUJEME (CHCI OBJEDNAT >>)


TEXT TÉTO PÍSNĚ S AKORDY ZDE >>

text písně:
Celé CD s touto písničkou najdete ZDE

CHVÁLA TOBĚ, PANE /:Chvála Tobě, Pane, chvála Chvála Tobě, Pane chvála Chvála Tobě, Pane, chvála Chvála Tobě, Pane:/ Chvála Tobě a dík, za vykoupení Chvála Tobě a dík, za mé spasení Chvála Tobě a dík, za nový život můj Chvála Tobě a dík, chvála Tobě Pane RECITATIV: Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst,potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení! Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi. Věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení. Uzavřeli ji s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi, stanovil ji Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako smlouvu věčnou:"Dám ti kenaanskou zemi za dědičný úděl!" Na počet jich byla malá hrstka, byli tam jen hosty. Putovali od jednoho pronároda ke druhému, z jednoho království dál k jinému lidu. On však nedovolil nikomu, aby je utlačoval, káral kvůli nim i krále: "Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte!" Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu o něm? Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jíž svůj lid zahrnuješ, navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli. Naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy, tvé hojné milosrdenství si nepřipomínali, vzepřeli se při moři, při moři Rákosovém. On však je zachránil pro své jméno, aby v známost uvedl svou bohatýrskou sílu. Obořil se na Rákosové moře a vyschlo, propastnými tůněmi je vedl jako pouští. Zachránil je z rukou toho, kdo je nenáviděl, vykoupil je z rukou nepřítele. Jejich protivníky přikryly vody, nezůstal z nich ani jeden.Tehdy uvěřili jeho slovům, do zpěvu se dali k jeho chvále. Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!
píseň z titulu

009 NOVÉ PÍSNĚ 2 – SVATÁ KREV

POŠTOVNÉ NEÚČTUJEME
OBJEDNAT TITUL

 Odkazy: PÍSNIČKOVÁ TELEVIZE JZ * NOVINKA JIŘÍHO ZMOŽKA NA CD * CESTA KE ŠTĚSTÍ - nové CD Jiřího a Marcely * PÍSEŇ VDĚČNOSTI * OTČE MŮJ * VIDEO * TEXTY PISNICEK + AKORDY *