Spustit radio JZ | Spustit radio Dobrá Zpráva | - poslouchejte ZDARMA přímo ve Vašem počítači
MP3 ZDARMA - ZLATÁ STRÁNKA
KVÍZ #1  |  KVÍZ #2  |  KVÍZ #4  |  KVÍZ #5
KVÍZ ČESKÁ MLÁDEŽ  |  KVÍZ SLOVENSKÁ MLÁDEŽ
BIBLICKÝ KVÍZ PRO NÁROČNÉ
DĚTSKÁ SOUTĚŽ O CD ZDARMA
Pošlete odkaz na tuto stránku svému příteli >>
 

kliknutím zvětšíte fotografii
ÚVODOBJEDNÁVKOVÝ KATALOGKONCERTYVIDEORÁDIOTV JZHLASUJ A STAHUJZLATÁ STRÁNKATEXTY + AKORDYKONTAKT

TEXTY PÍSNÍ: POŽEHNEJ, PANE MŮJ + akordy *

POŽEHNEJ, PANE MŮJ + akordy *

< ZPĚT NA SEZNAM PÍSNÍ

hudba: Jiří Zmožek

text: Jiří Zmožek

zpívá: Jiří a Marcela Zmožkovi

píseň z alba: 021 PÍSEŇ VDĚČNOSTI - NESEM VÁM POŽEHNÁNÍ

POŠTOVNÉ NEÚČTUJEME (CHCI OBJEDNAT >>)


TEXT TÉTO PÍSNĚ BEZ AKORDŮ ZDE >>

text písně s akordy:
POŽEHNEJ, PANE MŮJ
+slovo z Bible čte Jiří Zmožek


  G       F/g   C4 C 
/:Požehnej, Pane můj, požehnej       
G     Dmi/g  Dmi/c C 
Ve jménu Ježíš, Pane můj, požehnej:/  
C     F     G     G/c C /:
Ve jménu Ježíš, Pane můj, požehnej       
F     G    Emi 
Ve jménu Ježíš, Pane můj, požehnej       
F     G    Ami 
Ve jménu Ježíš, Pane můj, požehnej       
F     G    Dmi/g Dm/c C 
Ve jménu Ježíš, Pane můj, požehnej.:/ 

Recitativ: 
Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha,
a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které
ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad
všechny pronárody země.
A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když
budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:
Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš 
na poli.
Požehnaný bude plod tvého života i plodiny 
tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého 
skotu a přírůstek tvého bravu.
Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.
Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný 
při svém vycházení.
Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti 
tobě povstanou, budou před tebou poraženi. 
Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami 
budou před tebou utíkat.
Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání 
ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. 
Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou 
ti dává.
Hospodin si tě ustaví za svatý lid, jak ti 
přisáhl, když budeš na příkazy Hospodina, svého 
Boha, dbát a chodit po jeho cestách.
Všechny národy země budou vidět, že se 
nazýváš Hospodinovým jménem, a budou 
se tě bát.
Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu 
tvého života a plodu tvého dobytka i plodin 
tvé role v zemi, o které přísahal Hospodin 
tvým otcům, že ti ji dá.
Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, 
nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a 
požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat 
mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset 
půjčovat.
Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš 
vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li 
poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které 
ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval.
Neuchýlíš se napravo ani nalevo od žádného ze 
slov, která vám dnes přikazuji, tím, že bys 
chodil za jinými bohy a sloužil jim.
píseň z titulu

021 PÍSEŇ VDĚČNOSTI - NESEM VÁM POŽEHNÁNÍ

POŠTOVNÉ NEÚČTUJEME
OBJEDNAT TITUL

 Odkazy: PÍSNIČKOVÁ TELEVIZE JZ * NOVINKA JIŘÍHO ZMOŽKA NA CD * CESTA KE ŠTĚSTÍ - nové CD Jiřího a Marcely * PÍSEŇ VDĚČNOSTI * OTČE MŮJ * VIDEO * TEXTY PISNICEK + AKORDY *